Saatana advokaat või jumala abiline? 

fightOlen kuu aega kommunikatsioonijuhi ametist eemal olnud ja tsunfti tegemistele on tekkinud kõrvalpilk. Üha rohkem taban end küsimas, millised omadused iseloomustavad valdkonna head spetsialisti ja kuidas kommunikatsioonivaldkonda üldse tajutakse?

Vastus saabus mõni aeg tagasi Krister Parise sule läbi artiklis Saatana advokaat, manipulaator või abimees? ja vaielda pole justnagu millegi üle. Intervjueeritud inimestest pean igati lugu, kahtlemata on tegemist valdkonna tippspetsialistidega.

Miski jäi aga vaevama. Viimaks taipasin – artiklist puudus üks oluline omadus, ilma milleta igasugune tehniline käsitööoskus ja suured strateegiad kaotavad mõtte. Omadus, mis on sedavõrd elementaarne, et sellest ei kirjutata. Ehkki peaks.

Hea kommunikatsiooniinimese esmane omadus peaks olema suurepärane võime mõista oma sõnumi vastuvõtjat. Liisa Past tõi artiklis välja kommunikatsiooniinimese rolli tõlgina. See on kõige lähemal mõistmisele, kuid mitte täielik.

Möödarääkimiste ühine nimetaja on kapseldumine omasuguste seltskonda.  Ma ei tea, on see põhjus või tagajärg. Endasugustele on kerge sõnumeid saata ja nendega suhelda. Utreeritult võiks küsida, miks peaks neile üldse sõnumeid saatma, nad teavad ju niigi? Kui eeldad aga teistelt oma sõnumi mõistmist, pead kõigepealt mõistma neid. Tõdemus “nad ongi lollid” ei vii kuidagi edasi, tagasi aga küll.

Mõistmine või arusaamine ei tähenda automaatselt heakskiitu. Konservatiiv ei pea olema liberaaliga kõiges nõus, kuid peab aru saama, mis ja miks “kuradi toleraste” käivitab. Ja liberaalid peaksid aru saama, et “ilged natsid” pole mingid naljaraamatu tegelased, vaid neid käivitavad samasugused hirmud ja rõõmud kui neidki. Püüd mõista kahandab mõlema poole äärmused marginaalsemaks.

Kust viga alguse saab?

Kogu kommunikatsooni- ja juhtimisvaldkonna, üldistades võib öelda, et avaliku esinemise põhihäda on enda ego ja oma organisatsiooni esikohale seadmises! Selle laulu laulad, kelle leiba sööd? Organisatsioon maksab ju palga?

Ei maksa, kliendid maksavad.

Ma ei saa müüa ideid ega tooteid mitte kellelegi, kui ma oma adressaati ei mõista, ega sea neid esikohale. Ka EASi, ministeeriumide ja MTÜde palga maksavad kliendid, lihtsalt suhe pole sedavõrd sirgjooneline kui äriettevõtetel.

Viga tekibki hetkel, kui suhtlema hakkavad organisatsioon ja avalikkus – mõlemad umbisikulised, näota ja hingeta üldistused. Edukas suhtlus saab toimuda ainult inimeste vahel. Ei piisa, kui ma tean vastuvõtja vanust, rahvust või sissetulekut. Vastuvõtja rolli mõistmine eeldab sügavamat arusaamist ja kaasa tundmist – kellega ma räägin, kes kuulab, kuidas reageerib, miks?

Teisisõnu ongi kommunikatsioonitöötaja kõige olulisem omadus empaatiavõime.

Kaasa tundmine ei tähenda kaasa nutmist, vaid koos tundmist. See on oskus mõelda ennast teise inimese asemele. Juhan Peeglit parafraseerides võib kommunikatsioonitöötaja olla, aga inimene peab olema. Alles seejärel tuleb kõik muu.

Kas ma ise tegin samu vigu? Tõenäoliselt. Võibolla sellest tekkiski vajadus võtta distantsi ja tõdeda, et enne teiste mõistmist peab endast aru saama.

Nõmme first

von-glehnDear Mr. Trump!
Welcome to this introduction letter from Nõmme. We don’t want to spend money on video.

We saw you in TV. We totally liked your words. Amazing is a great word. And China sounded like the best word ever invented.

You didn’t mention Nõmme. Big mistake. We live in Nõmme and we are very rich, too. More rich than others. We have lots of trees and gardens, a huge market and a castle. It is the best castle. So true. It was built to greet ships arriving from the sea, but we wanted no channel here. So the seaport is still 10 km from the castle, however, we can greet the ships. We have singers. Very loud voices. Amazing.  Glehn´s castle

You said America first. It was confusing, totally. We have a university. Many students. Very best. We know that our planet is like a ball, roundish. One can start from America, or from Australia or Europe.

You should start to count from Nõmme. Like this: Nõmme first, Saue second, Keila third, etc. Then Washington or some place elsewhere. So easy. We are in the center of Earth. It’s the fact.

mustamae_suusahuppetornidWe are like city or state. We have great wall, we call it Mustamäe nõlv. Fantastic. Better than China wall, we can ski there. Only fantastic people live in Nõmme. All other, loosers. Especially Tallinn.

You don’t speak Estonian. Big mistake. You cannot read Nõmme Sõnumid newspaper. Totally sad. Nõmme people are the best Estonian speakers ever. Alternative fact. We have many artists, writers, translators. English speakers, too. One made translation of this letter. The very best translation, so true.

We asked our great English speaker to write that you don’t have to come to Nõmme.

We have already a president, actually she lives in Nõmme. Fantastic. You are a man, so you cannot be her. Would be fake, totally. So, you can stay in America first. May be later.

PS! If you want to see the center of the Earth, you can let the Mexicans make a video about Nõmme and pay for it. Great plan. So great.