Olukirjeldus

sculpture-2260364_1280Katuselt hüüad veelkorra hurraa,
siis alla hüppad, sind püüda ei saa!
Kadedalt jälgime imelist stiili,
sa algusmeetritel meenutad kiili.
Langedes hüüad sa ikka hurraa,
rõõm on ju kohtuda, lähenev maa!
Viimaks lööb kiirendus kõrvad lukku,
näotu jääb jälg sinust ajalukku!

Lahendus puuetega inimeste probleemile

Senine sotsiaalpoliitika on pakkunud puuetega inimestele lahendusi, mida pole võimalik või on raske kasutada. Seetõttu on jäänud inimestele ebaselgus, mille hajutamise on loodav valitsuskoalitsioon võtnud südameasjaks.

Koalitsioonikonsultatsioone pidavate erakondade hinnangul on probleemide taga erinevad hariduslikud, sotsiaalsed ja juriidilised põhjused. Seetõttu on kokku lepitud, et puuetega inimeste ebaselgele olukorrale leitakse kiire ja lihtne lahendus.

Otsustati ühendada ühe tõhusa ministri haldusalasse kolm ministeeriumit: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Uue nimega Haridus- ja Teadus-, Justiits- ja Sotsiaalministeeriumi ülipika nime asemel hakatakse kasutama sõnade esisilpidest moodustatud nimelühendit HaTe-Ju-So-ministeerium.

Ühinemisest peaks tekkima sünergia, mis peaks andma kõigile abi ootavatele inimestele selgust. Kindlasti peaks juba uude ministeeriumi siseneja mõistma siinsete töötajate ja ministri siirast sõnumit.

rattavapp

Uue loodava superministeeriumi kolme valdkonna omavahelist dünaamikat ja tasakaalu hakkab visuaalselt ilmestama kolme võõrapärase lõvi asemel ratastooli kolm ratast.

HaTe-Ju-So ministeeriumi vapp